Życie
013.8k.
Kupuję rzeczy dla siebie, a on dla siebie. Ja piorę dla siebie, a on dla siebie. I tak we wszystkim…
Męża poznałam jeszcze w szkole. Przyjaźniliśmy się, potem on służył w wojsku, a ja studiowałam na uniwersytecie.