Rodzice
0342
Moja nowa praca przy opiece nad dzieckiem, nie zaczęła się dobrze.
Rozpocząłem pracę jako opiekun małych dzieci, jednak to zdarzenie na zawsze pozostanie w mojej pamięci.